Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Στα 67 και μειωμένη η δεύτερη σύνταξη για γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς, από 1-1-2013.

Στα 67 έτη ασφάλισης ορίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ανεξάρτητα απασχολούμενων, δικηγόρων, μηχανικών, και γιατρών που λαμβάνουν δύο συντάξεις, ενώ μειώνεται και η σύνταξη, υπό προϋποθέσεις. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ). Με άλλη εγκύκλιό του, το ΙΚΑ δίνει παράταση έως το τέλος Απριλίου στα λογιστήρια των επιχειρήσεων που απασχολούν υψηλόμισθους παλαιούς ασφαλισμένους, προκειμένου να καταβάλουν αυξημένες εισφορές. Πρόκειται στην ουσία για δύο διατάξεις που προβλέπονται από το Μνημόνιο 3 και τίθενται σε εφαρμογή.
Η πρώτη εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας προβλέπει αύξηση στο όριο συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, από τα 65 στα 67 χρόνια, για τους ασφαλισμένους ΕΤΑΑ που λαμβάνουν δύο κύριες συντάξεις. 

Πρόκειται στην ουσία για τους ασφαλισμένους πριν από το 1993, για τους οποίους ισχύει η διπλή κύρια ασφάλιση και κατά συνέπεια η διπλή κύρια σύνταξη, αφού για όλους τους επόμενους, ο Νόμος Σιούφα προβλέπει ότι επιλέγουν έναν φορέα κύριας ασφάλισης προκειμένου να ασφαλίζονται και να συνταξιοδοτηθούν. Με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (μηχανικοί-ΤΣΜΕΔΕ, γιατροί-ΤΣΑΥ, δικαστικοί-Τομέας Ασφάλισης Νομικών) που βγαίνουν στη σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ταυτόχρονα, προβλέπεται και περικοπή των δεύτερων κύριων συντάξεων, που χορηγεί το ΕΤΑΑ. Αυτό θα γίνει στις περιπτώσεις εκείνες που έχει ληφθεί νωρίτερα η σύνταξη του Δημοσίου. Για κάθε χρόνο διαφοράς ανάμεσα στο έτος λήψης της σύνταξης του Δημοσίου και σε εκείνο που θα ληφθεί η σύνταξη από το ΕΤΑΑ, θα υπάρχει 3% μείωση της δεύτερης κύριας καταβαλλόμενης σύνταξης.
Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ μπορούν να λάβουν δεύτερη κύρια σύνταξη λόγω γήρατος, εάν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και παράλληλα έχουν 20 έτη ασφάλισης στο Ταμείο. Με τη συμπλήρωση 16 ετών ασφάλισης, η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 50%. Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για όσους ασφαλισμένους συμπληρώνουν σωρευτικά το απαιτούμενο όριο ηλικίας και χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2012. Για όσους θελήσουν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2013, θα υποστούν την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 έτη. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις συνταξιοδότησης προς το Δημόσιο και το ΕΤΑΑ για τη λήψη πλήρους σύνταξης υποβληθούν ταυτόχρονα ή σε χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι μηνών η μία από την άλλη, τότε οι ασφαλισμένοι δεν υπόκεινται στους παραπάνω περιορισμούς και βγαίνουν στη σύνταξη με 37 χρόνια προϋπηρεσίας και 60 χρόνων.
Η δεύτερη εγκύκλιος δίνει περιθώριο μέχρι τις 30 Απριλίου δίνει το ΙΚΑ στους εργοδότες για να καταβάλλουν το σύνολο των εισφορών τους για παλαιούς ασφαλισμένους (ασφαλίστηκαν πριν από το 1993), οι οποίοι παίρνουν πάνω από 2.442 ευρώ το μήνα μεικτά.  Βάσει νόμου, από 1η Ιανουαρίου του 2013 θα καταβάλλονται εισφορές για το σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων και όχι μέχρι το όριο των 2.442 ευρώ, όπως ίσχυε έως και το 2012. Πρόκειται στην ουσία για μια έμμεση, και σημαντική, αύξηση εισφορών για τους λεγόμενους «παλαιούς» ασφαλισμένους, με υψηλούς μισθούς. Βέβαια, το μέτρο αφορά λιγότερους απ’ ότι αρχικά είχε υπολογιστεί, καθώς η ύφεση έκανε και στον τομέα αυτόν τη δουλειά της. Έτσι, ενώ το υπουργείο Εργασίας είχε αρχικά προϋπολογίσει έσοδα από το συγκεκριμένο μέτρο, ύψους 600 εκατ. ευρώ, τελικά εκτιμάται ότι θα λάβει κάτι λιγότερο από 400 εκατ. ευρώ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ στην προσπάθεια να αυξήσουν τα έσοδα, έστω και υποτιμημένα από τα αρχικώς σχεδιαζόμενα, εντόπισαν ότι σε αρκετές επιχειρήσεις, τα λογιστήρια δεν προέβησαν στις ανάλογες κρατήσεις και δεν απέδωσαν τελικά τις εισφορές που θα έπρεπε, όχι μόνο για τις εισφορές Ιανουαρίου αλλά και Φεβρουαρίου. Έτσι προχώρησε στην παράταση, προκειμένου να… συμμορφωθούν.