Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Συνέπειες των αποφάσεων του ΣτΕΟι οριστικές αποφάσεις του ΣΕ είναι αµετάκλητες και δεν  υπόκεινται σε προσβολή µε ένδικο µέσο, µε τις ακόλουθες δύο εξαιρέσεις:
            α) σε περίπτωση τριτανακοπής:
                Τριτανακοπή είναι το ένδικο βοήθηµα που ασκείται στο
            ΣΕ, µε το οποίο επιδιώκεται η εξαφάνιση µιας ακυρωτικής του
            απόφασης.
               Η τριτανακοπή είναι η συνέπεια της ισχύος κατά παντός
            τρίτου του ακυρωτικού αποτελέσµατος της ακυρωτικής από-
            φασης και η ανάγκη της πρόβλεψής της απορρέει από το       

            δικονοµικό αξίωµα, σύµφωνα µε το οποίο το δεδικασµένο ισχύει
            καταρχήν µόνον κατά των διαδίκων και των καθολικών ή οιονεί
            καθολικών διαδόχων του. Η έλλειψη δυνατότητας τριτανακοπής
            θα άφηνε εκείνον που βλάπτεται από την ακυρωτική απόφαση
            και δεν συµµετέσχε στη σχετική δίκη χωρίς ένδικο βοήθηµα,
            δηλαδή, χωρίς τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας.
                 Η τριτανακοπή προσβάλλει την ακυρωτική απόφαση κατά
            το διατακτικό της και έχει ως σκοπό την εξαφάνιση της
            απόφασης και την αναβίωση και τη διατήρηση σε ισχύ της πρά-
            ξης που έχει ακυρωθεί.
                Αρµόδιος σχηµατισµός του ΣΕ για την εκδίκαση της
            τριτανακοπής είναι εκείνος που εξέδωσε την τριτανακοπτόµενη
            απόφαση.
                 Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η τρικανακοπή, εξαφα-
            νίζεται η τριτανακοπτόµενη ακυρωτική απόφαση και αναβιώνει
            ex tunc η πράξη που είχε εξαφανισθεί µ’ αυτήν. Συνεπώς, τα
            αποτελέσµατα της απόφασης που δέχεται την τριτανακοπή έχουν
            διαπλαστικό χαρακτήρα και εξοµοιώνονται µε τα αποτελέσµατα
            της ακυρωτικής απόφασης που εξαφανίστηκε, δηλαδή και η
            απόφαση επί της τριτανακοπής ισχύει απέναντι σε όλους (βλ.
            παρακάτω).
            β) σε περίπτωση αµφισβήτησης της συνταγµατικότητας ή
            της έννοιας διάταξης τυπικού νόµου, για την οποία εκδόθηκε
            απόφαση του ΑΕ∆, οπότε υπόκεινται σε αίτηση επαναλήψεως
            της διαδικασίας.

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ


http://www.syzefxis.gov.gr/sites/default/files/image/stationary/elsyn.JPG

Αναφορικά με τις εφέσεις-προσφυγές που είχαν κατατεθεί από τα εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. και τους πληρεξουσίους δικηγόρους αυτών -μεταξύ των οποίων και από το δικηγορικό μας γραφείο- στο Ελεγκτικό Συνέδριο (εις βάρος των προβλεπομένων μειώσεων/περικοπών του ν.4093/2012),σας ενημερώνουμε πως  οδηγούμαστε σε δίκη-πρότυπο(πιλοτική) στο Ε.Σ., μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος δικηγόρου,που εκπροσωπούσε απόστρατο συνάδελφο του Λιμενικού Σώματος.
Παρέμβαση σκοπεύουν να κάνουν και οι θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων μέσω του δικηγορικού μας γραφείου και του κ. Θωμά  Καρανίσα, ως επίσημου νομικού τους συμβούλου.

Και λιγο χιούμρο δεν βλάπτει.....

Θωμάς Καρανίσας και Δικαιοσύνη....


Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

To δικηγορικό μας γραφείο κερδίζει την αντισυνταγματικότητα του ν.4093/2012 (κρατησεις στρατιωτικών)

Δικαίωση των Στρατιωτικών από το ΣτΕ για τις περικοπές των αποδοχών τους

Το ΣτΕ, δικαίωσε το συντονιστικό των Ενώσεων Αποστράτων που ειχε προσφύγει με τον  κ. Θ.Καρανίσα, αλλά και των ε.ε. Ενώσεων των Ε.Δ. και Σ.Α.. που ειχαν παραλληλα προσφυγει,καθόσον διέγνωσε συνταγματικά προβλήματα στις περικοπές των αποδοχών των ενστόλων όλων των Σωμάτων .
Συγκεκριμένα, σε κεκλεισμένων των θυρών διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ, σχεδόν ομόφωνα διαπιστώθηκε πως πρέπει να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει τις περικοπές, ως αντισυνταγματικές.
Η έκταση της αντισυνταγματικότητας των περικοπών θα καθοριστεί με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ η οποία αναμένεται θα δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
Κατά συνέπεια, οι σύμβουλοι Επικρατείας θα ακυρώσουν τη σχετική απόφαση της Πολιτείας, λόγω αντισυνταγματικότητας.
Πάντως, το βάθος και η έκταση της αντισυνταγματικότητας των περικοπών θα καθοριστεί με ακρίβεια στην απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου η οποία θα δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα, Ομοσπονδίες και Ενώσεις από όλες τις κατηγορίες των στρατιωτικών είχαμε  καταθέσει από τον δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2013 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Μνημονίου ΙΙΙ και της αναδρομικής από 1η Αυγούστου 2012, επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» ποσών-αποδοχών τους.

Συγκεκριμένα, στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαμε προσφύγει: 1) Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Αττικής καθώς και άλλων εννέα περιφερειών (Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ηπείρου, Έβρου και Στερεάς Ελλάδος), 2) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, 3) Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, 4) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, 5) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, 6) Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και 7) Το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών, όπως επίσης 590 στρατιωτικοί και  λιμενικοί υπάλληλοι.

Όλες οι Ενώσεις, κ.λπ. των στρατιωτικών υποστηρίζαμε την αντισυνταγματικότητα του Μνημονίου ΙΙΙ, καθώς και της επίμαχης υπουργικής απόφασης που προβλέπει την τμηματική αναδρομική επιστροφή μέρους των αποδοχών τους, αλλά και του μισθολογίου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος που καθιέρωσε  ο Ν. 4093/2012.

Η επίμαχη υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της μνημονιακής νομοθεσίας, προβλέπει τη μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών και λιμενικών, κατά το σκέλος εκείνο που αφορά στην υποχρέωση επιστροφής  των αποδοχών που είχαν ήδη καταβληθεί σε αυτούς και χαρακτηρίζονται από τα νομοθέτη, ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» αναδρομικώς από τη 1η Αυγούστου 2012.

Εμείς υποστηρίξαμε ότι με τις περικοπές των αποδοχών μας παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι περικοπές που επιβλήθηκαν, υπερβαίνουν το όριο πέραν του οποίου είναι συνταγματικά ανεκτές οι περικοπές των αποδοχών.
Επιπρόσθετα μάλιστα τεκμηριώσαμε πως,  οι μειώσεις που έγιναν στις αποδοχές μας είναι υψηλότερες από εκείνες που θα ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού και χρηματοπιστωτικού προβλήματος της χώρας, ενώ η Πολιτεία δεν εξέτασε ενδελεχώς άλλες ηπιότερες λύσεις.
Επίσης , το Μνημόνιο ΙΙΙ ρίχνοντας το βάρος της προσπάθειας της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, μονομερώς στους στρατιωτικούς και στα Σώματα Ασφαλείας, παραβιάζει τη συνταγματική κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας.

Η τελευταία αυτή αρχή, ερμηνευομένη  υπό το πρίσμα του άρθρου 25 του Συντάγματος το οποίο αξιώνει από όλους ανεξαιρέτως του πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης, επιτάσσει την ισομερή κατανομή των βαρών τόσο στους απασχολουμένους στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και σε όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
         
Όμως, παραβιάζεται και το Συνταγματικό δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης, όσο  και το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή που κατοχυρώνεται από το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, υποστηρίζουν οι ένστολοι.

Τέλος, όπως υποστηρίξαμε στο ΣτΕ, τα επίμαχα νομοθετήματα που επιφέρουν μείωση αποδοχών, κ.λπ., αντιβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).