Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
         Όπως καλώς γνωρίζετε, με το άρθρο 10 του Ν 3865/2010 ανεστάλη από 21-7-2010 η καταβολή της σύνταξης στους αυτοαπασχολούμενους στρατιωτικούς κάτω των 53 ετών και μετά τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας, τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά και ισχύουν την 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, ενώ το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή των κυρίων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
Ακολούθως, με την ισχύ του άρθρου 4 του Ν 4151/2013 από 1-1-2013 μειώθηκε το ηλικιακό όριο αναστολής της σύνταξης των αυτοπασχολούμενων στρατιωτικών από το 53ο έτος στο 47ο, ενώ παράλληλα επήλθε περικοπή στο ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξανόμενα κατά 6 για κάθε ανήλικο τέκνο.
Στα πλαίσια αυτά, όσοι συνάδελφοι είχαν δηλώσει στο ΓΛΚ την αυτοπασχόλησή τους και συνεπεία της δήλωσης αυτής ανεστάλη από 21-7-2010 και εντεύθεν η καταβολή της μηνιαίας σύνταξής τους, δικαιούνται την έντοκη πια καταβολή και πρέπει να ασκήσουν σχετική αγωγή στο ΙΙΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε προθεσμία δύο ετών από την ημερομηνία αναστολής της σύνταξης, ένεκα κινδύνου παραγραφής.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με το γραφείο μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Μετά τιμής,
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΣΑΣ , Αντγος ε.α (Δ),
Επίτιμος Πρόεδρος Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Α.Σ και Συντονιστικού Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου