Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Διεκδίκηση περικοπων νόμου 4093/2012
Όπως καλώς γνωρίζετε, πρόσφατα η αρμόδια διεύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απέστειλε στο σύνολο των εν αποστρατεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας οικείες πράξεις Αναπροσαρμογής της σύνταξης τους, προχωρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο σε μία ακόμη μείωση του τελικού λαμβανόμενου ποσού σύνταξης και μάλιστα αναδρομικά (από 1/8/2012).
Δικαιολογητικός λόγος αυτής της νέας μείωσης απετέλεσε ο Ν 4093/2012, ο οποίος προβλέπει αντίστοιχες μειώσεις στις μηνιαίες μισθολογικές απολαβές των εν ενεργεία Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Πρόσφατα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας (Ελεγκτικό Συνέδριο), εξέδωσε γνωμοδότηση, που περιελήφθη στα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-12 γνωμάτευσε μεταξύ άλλων ότι «στην περίπτωση που προβλέπεται με άλλο νομοσχέδιο η μείωση των αποδοχών οποιαδήποτε κατηγορίας λειτουργών και υπαλλήλων υπάρχει ο κίνδυνος οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών να υποστούν διπλή μείωση λόγω αναπροσαρμογής των συντάξεών τους και αυτοτελή μείωση με βάση το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο και συνεπώς πρέπει να διευκρινισθεί ότι μία μείωση είναι επιτρεπτή, άλλως θίγεται η αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας». Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι είναι αντισυνταγματικές ως προσκρούουσες στην αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας οι παράλληλες διπλές μειώσεις των συντάξεων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η ειρημένη γνωμάτευση της Ολομέλειας του Ε.Σ. μολονότι δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την Διοίκηση, αποτελεί πρόκριμα για έκδοση θετικής απόφασης σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι ακολουθήσουν τη νόμιμη δικαστική οδό για τη δικαίωσή τους.
Πιο συγκεκριμένα, ως αναγράφεται και στο τέλος κάθε πράξης αναπροσαρμογής, δύναται να ασκηθεί έφεση ενώπιον του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εντός 60 ημερών, η προθεσμία της οποίας αρχίζει από την επίδοση ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ΚΑΙ ΟΧΙ εντός έτους όπως ίσχυε κατά το παρελθόν, πριν δηλαδή την τροποποίηση του σχετικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως εκκίνηση της προθεσμίας η ημερομηνία έκδοσης της πράξης αναπροσαρμογής.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το επίδικο ζήτημα είναι γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων γίνεται μνεία και της νέας δυνατότητας δημιουργίας δίκης πρότυπο δυνάμει του νέου άρθρου 108Α του ΠΔ 1225/1981, ως προσφάτως τροποποιήθηκε με το Ν 4055/2012. Η δίκη πρότυπο προκαλείται με απόφαση Τριμελούς Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεως διαδίκου και σύμφωνης γνώμης του Προέδρου του και εισάγεται για εκδίκαση στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση της Ολομελείας επί της εισαγόμενης εφέσεως ενδιαφερομένου επεκτείνεται και σε όλους όσους έχουν ασκήσει νόμιμα εμπρόθεσμα και οι ίδιοι έφεση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναλάβει το γραφείο μας τη δικαστική διεκδίκηση για την επιστροφή του ποσού μειώσεως της σύνταξης τους με την ακύρωση της πρόσφατης πράξης αναπροσαρμογής του ΓΛΚ, θα χρειαστεί να μας αποστείλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
2. Φωτοτυπικό αντίγραφο της πρόσφατης Πράξης Αναπροσαρμογής Σύνταξης του ενδιαφερομένου που εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3. Φωτοτυπικό αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης (κανονισμού σύνταξης) του ενδιαφερομένου.
4. Τη συνημμένη εξουσιοδότηση εις τριπλούν με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (ΚΕΠ, Α.Τ ή οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία).

Με την ανάθεση της υπόθεσης, θα αποστέλλεται σε κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος, πληρεξούσιο εργολαβικό δίκης (σε τρία αντίτυπα) στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις εκάστου μέρους,


Η καταβολή του ποσού δύναται να γίνει και στην Τράπεζα Πειραιώς.

2 σχόλια:

  1. Χρειάζεται όμως να διευκρινιστεί και το ποσόν για κάθε έναν εκ των προσφευγόντων, αφού το σύστημα φροντίζει να είναι προσωπικές & όχι συλλογικές οι ενστάσεις/εφέσεις!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή