Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Το ισχύον ασφαλιστικό καθεστως στο Δημόσιο έως σήμερα

Στο δημόσιο τομέα οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η θεμελίωση στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων γίνεται με τη συμπλήρωση της "πολυπόθητης" 25ετίας, οπότε και "κλειδώνει" το όριο ηλικίας.

Ειδικότερα τρεις είναι οι καθοριστικές ημερομηνίες για τους δημοσίους υπαλλήλους:

  • Θεμελίωση δικαιώματος μέχρι το τέλος του 2010. Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και θα πάρουν σύνταξη με βάση το παλαιό καθεστώς. Μεγάλες κερδισμένες είναι οι μητέρες ανηλίκων, που γλιτώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 25ετία σε ηλικία 50 ετών. Στον αντίποδα υπάρχουν άντρες ασφαλισμένοι που αδικούνται, καθώς τη διετία 2011-2012 προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις και η συνταξιοδότηση γίνεται με χαμηλότερα όρια ηλικίας (π.χ. άντρες με ανήλικο παιδί).
  • Θεμελίωση δικαιώματος τη διετία 2011-2012. Το διάστημα αυτό εφαρμόζονται μεταβατικές διατάξεις που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση πριν από το 65ο έτος.
          Οι νέες αυτές ρυθμίσεις ευνοούν κυρίως τους άντρες (π.χ. όσους έχουν ανήλικα παιδιά), οι  οποίοι μπορούν να... επισπεύσουν τη συνταξιοδότησή τους. Για τις γυναίκες (π.χ. μητέρες ανηλίκων) υπάρχει αύξηση των ορίων ηλικίας, ωστόσο με τη θεμελίωση δικαιώματος γλιτώνουν τα... χειρότερα (δηλαδή την εκτίναξη του ορίου συνταξιοδότησης στο 65ο έτος).
  • Θεμελίωση δικαιώματος από το 2013 και μετά. Η "έξοδος" θα γίνεται πλέον με 25ετία σε ηλικία 65 ετών (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Μεγάλες αδικημένες είναι οι μητέρες ανηλίκων, που θα δουν τα όρια συνταξιοδότησης να αυξάνονται κατά δεκαπέντε χρόνια (σε σχέση με το 2010) και να φτάνουν το 65ο έτος.
Κέρδος έως και 15 χρόνια για τους άνδρες
Από τέσσερα μέχρι και δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου όσοι άντρες θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τη διετία 2011-2012. Από το 2013 επανέρχονται σε ισχύ παλαιότερες διατάξεις και οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία θα συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 65 ετών.
Αναλυτικά οι μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν στο Δημόσιο είναι οι εξής:
Αντρες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά. Κερδισμένοι είναι όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 ή το 2012, καθώς γλιτώνουν το 65ο έτος της ηλικίας. Ουσιαστικά για μία διετία μειώνεται το όριο ηλικίας, αρκεί οι ασφαλισμένοι να συμπληρώσουν 25ετία.
Ειδικότερα για το 2011 το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη πέφτει στο 61ο έτος και για μειωμένη στο 56ο έτος. Την επόμενη χρονιά το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στο 63ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 58ο έτος για μειωμένη.
Από το 2013 κλείνουν οι πόρτες εξόδου πριν από το 65ο έτος και παύουν να ισχύουν οι ευνοϊκές αυτές διατάξεις. Σημειώνεται πως χαμένοι είναι και όσοι δημόσιοι υπάλληλοι θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, καθώς θα πάρουν σύνταξη με βάση τα "παλαιά" όριο ηλικίας.
Αντρες με ανήλικα παιδιά. Στο 52ο έτος πέφτει φέτος το όριο ηλικίας για όσους συμπληρωσαν το 2011 25ετία και θεμελιώσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ουσιαστικά το όριο ηλικίας μειώνεται κατά δεκατρία χρόνια, καθώς μέχρι το 2010 η "έξοδος" γινόταν σε ηλικία 65 ετών.
Την επόμενη χρονιά οι άντρες θα μπορούν να αποχωρούν σε ηλικία 55 ετών, ενώ τέλος στις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις μπαίνει το 2013 με την "επαναφορά" του ορίου ηλικίας στο 65ο έτος.
Σημειώνεται πως οι μεταβατικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε όσους άντρες θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
Αντρες με τρία παιδιά: Για το σύνολο των τριτέκνων -δηλαδή ακόμα και για όσους έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πέρυσι- ισχύουν οι νέες διατάξεις. Πρέπει να επισημανθεί πως μέχρι το τέλος του 2010 ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης είχαν μόνο οι άνδρες που ήταν χήροι ή είχαν την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών με δικαστική απόφαση.
Οσοι συμπληρώσουν 20 έτη ασφάλισης το 2011 θεμελιώνουν δικαίωμα και μπορούν να πάρουν σύνταξη όποτε κλείσουν 21 έτη ασφάλισης και το 52ο έτος. Το 2012 θα απαιτούνται 23 έτη ασφάλισης και η συμπλήρωση του 55ου έτους, ενώ από το 2013 και μετά η "έξοδος" θα γίνεται με 25ετία στα 65.
Αντρες με ανάπηρα παιδιά.Μειώνεται κατά 15 χρόνια το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των αντρών με παιδιά που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%. Συγκεκριμένα για πρώτη φορά επιτρέπεται η συνταξιοδότηση με 25ετία σε ηλικία 50 ετών (όπως ακριβώς ισχύει και για τις γυναίκες). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως το δικαίωμα συνταξιοδότησης μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.
Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας για τις γυναίκες
Ειδικό καθεστώς ισχύει για τη συνταξιοδότηση των γυναικών τη διετία 2011-2012, καθώς αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας στον δημόσιο τομέα. Από το 2013 και μετά μπαίνει τέλος στις μεταβατικές διατάξεις και κλείνουν οι πόρτες εξόδου πριν από το 65ο έτος.
Συγκεκριμένα για τις γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο ισχύουν τα εξής:
Γυναίκες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά. Το 2011 η έξοδος θα γίνεται με 25 έτη ασφάλισης σε ηλικία 61 ετών για πλήρη σύνταξη και 56 ετών για μειωμένη. Ουσιαστικά, το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά ένα έτος σε σχέση με πέρυσι.
Τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν και την επόμενη χρονιά, με την καταβολή πλήρους σύνταξης στα 63 και μειωμένης στα 58. Η μεταβατική αυτή περίοδος ολοκληρώνεται το 2013, οπότε και το όριο ηλικίας πάει στο 65ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 60ό για μειωμένη.
Πάντως, οι νέες ρυθμίσεις δεν αγγίζουν όσες γυναίκες πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους με 25ετία σε ηλικία 60 ετών (μειωμένη σύνταξη δίνεται στα 55).
Γυναίκες με ανήλικα παιδιά. Μόνο οι γυναίκες που θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 θα αποφύγουν τη συνταξιοδότηση στο 65ο έτος. Συγκεκριμένα όσες γυναίκες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010 θα βγουν στη σύνταξη με βάση τις παλαιές ρυθμίσεις.
Για όσες μητέρες θεμελιώσουν το 2011 δικαίωμα και έχουν 25ετία με ανήλικο παιδί, το όριο ηλικίας "κλειδώνει" στο 52ο έτος. Το 2012 η ηλικία συνταξιοδότησης θα πάει στο 55ο έτος και από το 2013 κλείνουν οι πόρτες εξόδου πριν από τα 65.
Μητέρες με τρία παιδιά.Διπλή είναι η "επιβάρυνση", καθώς αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και καθιερώνεται όριο ηλικίας. Οσες ασφαλισμένες συμπληρώσουν 20ετία το 2011 βγαίνουν στη σύνταξη στα 52 με 21 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης συμπληρωθούν το 2012, η έξοδος γίνεται σε ηλικία 55 ετών με 23 χρόνια δουλειάς.
Σημειώνεται πως το δικαίωμα συνταξιοδότησης μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.
Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά. Το ποσοστό ανικανότητας του τέκνου πρέπει να είναι 67% (από 50%) για την καταβολή σύνταξης στις ασφαλισμένες του Δημοσίου. Το όριο ηλικίας παραμένει στο 50ό έτος για όσες εργαζόμενες στο Δημόσιο έχουν 25 έτη ασφάλισης.
Σημειώνεται πως το δικαίωμα συνταξιοδότησης μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.

ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ KAI OPIA HΛIKIAΣ
ΓIA TH ΣYNTAΞIOΔOTHΣH AΠO TO ΔHMOΣIO ΛOΓΩ ΓHPATOΣ Ή ΠAPAITHΣHΣ
ΠINAKAΣ 1
Διορισθέντες έως 31.12.82 που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης έως 31.12.97
A/A Kατηγορίες Έτος θεμελίωσης Έτη Yπηρεσίας Hλικία Έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση A.O.H.
1. Άνδρες 25 55 32
ή 15 65 ?
2. Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά 25 53 32
ή 15 60 ?
3. Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά ή χήρες ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά 1992(2) 15 53 22
1993(2) 15 ½ 53 22 ½
1994(2) 16 53 23
1995(2) 16 ½ 53 23 ½
1996(2) 17 53 24
19971(2) 17 ½ 53 24 ½
Aπό 1-1-93 & μετά οποτεδήποτε 15 60 ?
4. Γυναίκες με άγαμα-ανήλικα(1) ή ανάπηρα παιδιά (50% &άνω) ή με ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 67% & άνω 1992(2) 15 42 22
1993(2) 15 ½ 42 ½ 22 ½
1994(2) 16 43 23
1995(2) 16 ½ 43 ½ 23 ½
1996(2) 17 44 24
1997(2) 17 ½ 44 ½ 24 ½
Aπό 1-1-93 & μετά οποτεδήποτε 15 60 ?
5. Γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι με τρία τουλάχιστον παιδιά (εφόσον έχουν την επιμέλεια) οποτεδήποτε - - 20
ή 15 65 (Άνδρες)
15 60 (Γυναίκες) ½
6. Eκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευση(4) 30 χρόνια υπηρεσίας 55 ?
(1) H ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας.
(2) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία.
(3) Aφορά γυναίκες που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
(4) Aφορά Eκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.


ΠINAKAΣ 2
Διορισθέντες έως 31.12.82 που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.1998
A/A Kατηγορίες Έτος θεμελίωσης Έτη Yπηρεσίας Hλικία Έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση A.O.H.
1. Aνδρες 1998 25 60 ½ 32 ½
1999 25 61 33
2000 25 61 ½ 33 ½
2001 25 62 34
2002 25 62 ½ 34 ½
2003 25 63 35
2004 25 63½ 35
2005 25 64 35
2006 25 64 ½ 35
2007 25 65 35
ή 15 65 ?
2. Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά 1998 25 58 ½ 32 ½
1999 25 59 33
2000 25 59 ½ 33 ½
2001 25 60 34
2002 25 60 34 ½
2003 25 60 35
ή15 60 ?
3. Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά ή χήρες ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά (1) 1998 (3) 17 ½ 58 ½ 24 ½
1999 (3) 17 ½ 59 24 ½
2000 (3) 17 ½ 59 ½ 24 ½
2001 (3) 17 ½ 60 24 ½
ή15 60
4. Γυναίκες με ανήλικα (2) ή ανάπηρα παιδιά(50% & άνω) ή με ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 67% & άνω (1)& (2) 1998 (3) 17 ½ 50 24 ½
ή15 60 ?
5. Γυναίκες με τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι με τρία τουλάχιστον παιδιά (εφόσον έχουν την επιμέλεια) οποτεδήποτε ? ? 20
ή15 65 (Άνδρες) ­?
15 60 (Γυναίκες) ?
6. Eκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (4) 30 χρόνια υπηρεσίας 55 ?
(1) Aφορά γυναίκες που δεν έχουν συμπληρώσει 15ετία μέχρι την 31-12-1997
(2) H ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 15ετίας.
(3) Πρόκειται για το έτος που οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής συμπληρώνουν 15ετία.
(4) Aφορά Eκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.ΠINAKAΣ 3
Διορισθέντες από 1.1.83 και μετά
A/A Kατηγορίες Έτος θεμελίωσης Έτη υπηρεσίας (2) Hλικία Έτη Yπηρεσίας για συνταξιοδότηση A.O.H. (2)
1. Άνδρες 1998 25 60 ½ 37
1999 25 61
2000 25 61 ½
2001 25 62
2002 25 62 ½
2003 25 63
2004 25 63 ½
2005 25 64
2006 25 64 ½
2007 25 65
οποτεδήποτε 35 58
15 65
2. Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά 1998 25 58 ½ 37
1999 25 59
2000 25 59 ½
2001 25 60
οποτεδήποτε 35 58
15 60
3. Γυναίκες με άγαμα-ανήλικα παιδιά ή ανάπηρα παιδιά. (50% &άνω) ή με ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 67%& άνω (1) οποτεδήποτε 25 50 37
15 60
4. Γυναίκες μετρία (3) τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι μετρία (3) τουλάχιστον παιδιά (εφόσον έχουν την επιμέλεια) οποτεδήποτε 15 65 (Άνδρες) 20
15 60 (Γυναίκες)
5. Eκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (3) 30 χρόνια υπηρεσίας 60 ?
(1) H ανηλικότητα του παιδιού πρέπει να συντρέχει κατά τον χρόνο συμπλήρωσης της 25ετούς ασφάλισης.
(2) Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης.
(3) Aφορά Eκπαιδευτικούς που δεν μπορούν να υπαχθούν στις προαναφερόμενες ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.


NEOI AΣΦAΛIΣMENOI ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ KAI OPIA HΛIKIAΣ ΓIA TH ΣYNTAΞIOΔOTHΣH AΠO TO ΔHMOΣIO ΛOΓΩ ΓHPATOΣ Ή ΠAPAITHΣHΣ
ΠINAKAΣ 4
Aσφαλισθέντες από 1-1-1993 και μετά
Κατηγορία Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης O.H. (για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη) Έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση A.O.H.(2)
Άνδρες & Γυναίκες 15/65 60 37
Γυναίκες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά 20/55 50 37
Γυναίκες με τρία(3) και άνω παιδιά 20/56 (3 παιδιά) 20/53 (4 παιδιά) 20/50 (5 παιδιά και άνω) - 37
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983
Κατηγορία Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 Θεμελίωση από 01-01-2011 και μετά
Έτη θεμελίωσης Ο.Η. Έτος συμπλήρωσης 20ετίας Έτη θεμελίωσης Ο.Η.
Άνδρες * & γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά 20 Α.Ο.Η. 2011 21 52
2012 23 55
2013 25 65
* (Οι άνδρες μόνο εφόσον είναι χήροι ή έχουν την εττιμέλεια με δικαστική απόφαση των ανήλικων παιδιών)
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983
Κατηγορία Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 Θεμελίωση από 01 -01 -2011
Έτη θεμελίωσης Ο.Η. Έτος συμπλήρωσης 20ετίας Έτη θεμελίωσης Ο.Η.
Γυναίκες με ανήλικο παιδί 25 50 2011 25 52
2012 25 55
2013 25 65
Άνδρες με ανήλικο παιδί 25 65 2011 25 52
2012 25 55
2013 25 65ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠOY EXOYN ΠPOΣΛHΦΘEI/ΔIOPIΣΘEI META THN 01-01-1983
Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 - Θεμελίωση από 01-01-2011
Kατηγορία Έτη θεμελίωσης Ποσοστό ανικανότητας O.H. Έτη θεμελίωσης Έτος θεμελίωσης Ποσοστό ανικανότητας O.H.
Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά 25 50% (με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) 50 25 οποτεδήποτε 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) 50
Άνδρες με ανάπηρα παιδιά 25 - 65 25 οποτεδήποτε 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) 50
ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΟ/Η ΣΥΖΥΓΟ ΠOY EXOYN ΠPOΣΛHΦΘEI/ΔIOPIΣΘEI META THN 01-01-1983
Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 - Θεμελίωση από 01-01-2011
Kατηγορία Έτη θεμελίωσης Ποσοστό ανικανότητας O.H. Έτη θεμελίωσης Έτος θεμελίωσης Ποσοστό ανικανότητας O.H.
Γυναίκες με ανίκανο σύζυγο 25 67% (με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) 50 25 οποτεδήποτε 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) 50
Άνδρες με ανίκανη σύζυγο 25 - 65 25 οποτεδήποτε 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση της A.Σ.Y.E.) 50
ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI YΠAΛΛHΛOI ΠOY EXOYN ΠPOΣΛHΦΘEI/ΔIOPIΣΘEI META THN 01-01-1983.
Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 - Θεμελίωση από 01-01-2011
Kατηγορία Έτη για θεμελίωση O.H. O.H. (για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη) Kατηγορία Έτη για θεμελίωση Έτος θεμελίωσης O.H. O.H.
Άνδρες άγαμοι ή έγγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι, χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά 25 65 60 Άνδρες και γυναίκες, άγαμοι/ες ή έγγαμοι/ες ή χήροι/ες ή διαζευγμένοι/ες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά 25 2011 61 56
25 2012 63 58
Γυναίκες άγαμες ή έγγαμες ή Xήρες ή διαζευγμένες, χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά 25 60 55 25 2013 65 60
ΠAΛAIOI AΣΦAΛIΣMENOI ΠOY EXOYN ΠPOΣΛHΦΘEI/ΔIOPIΣΘEI META THN 01-01-1983
Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 (συμπλήρωση 25ετίας)
Θεμελίωση από 01-01-2011
Kατηγορία Kατηγορία
Άνδρες και Γυναίκες 35έτη/58 ετών ή 37έτηA.O.H. Άνδρες και Γυναίκες Έτος θεμελίωσης (συμπλήρωση 25ετίας) Έτη συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης-O.H.
2011 36έτη/58 ετών
2012 37 έτη/59 ετών
2013 38 έτη/60 ετών
2014 39 έτη/60 ετών
2015 40 έτη/60 ετών
ΥΠAΛΛHΛOI O.T.
A ΣE BAPIEΣ KAI ANΘYΓIEINEΣ EPΓAΣIEΣ
N.3660/2008
N.3865/2010
Kατηγορία Eτος O.H. Kατηγορία Eτος O.H.
Άνδρες οποτεδήποτε 58 Άνδρες οποτεδήποτε 58
Γυναίκες οποτεδήποτε 53 Γυναίκες 2011 54
2012 56
2013 58


NEOI AΣΦAΛIΣMENOI
ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ KAI OPIA HΛIKIAΣ ΓIA TH ΣYNTAΞIOΔOTHΣH AΠO TO ΔHMOΣIO ΛOΓΩ ΓHPATOΣ Ή ΠAPAITHΣHΣ
Tι ίσχυε πριν από τον N.3865/2010 (μέχρι 31-12-2012)
Tι ισχύει μετά τον N.3865/2010(από 01-01-2013)
Kατηγορία Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης O.H. (για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη) Kατηγορία Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης
Άνδρες και Γυναίκες 15/65 60 Άνδρες και Γυναίκες 15/65
Γυναίκες με ανίκανα παιδιά 20/55 50 Γυναίκες με ανίκανα παιδιά 25/50
Γυναίκες με ανήλικα παιδιά 20/55 50 Γυναίκες με ανήλικα παιδιά 15/65
Άνδρες με ανίκανα παιδιά Δεν προβλεπόταν συνταξιοδότηση ανδρών με ανίκανα παιδιά. Ίσχυε η γενική προϋπόθεση15έτη/65 ετών. Άνδρες με ανίκανα παιδιά 25/50
Γυναίκες με τρία (3) και άνω παιδιά 20/56 (3) 20/53 (4) 20/50 (5 και άνω) - Γυναίκες με τρία (3) και άνω παιδιά 15/65

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου